V edycja Konkursu Fotograficznego "Detal w Architekturze miasta Jarosławia"
piątek, 30 grudnia 2016 11:22

 
 

beztytuu

 

     W naszym historycznym mieście jest wiele ciekawych obiektów architektonicznych

 

 z ciekawymi detalami dekoracyjnymi. Są one żywym świadectwem kultury materialnej

jego mieszkańców, prezentują bowiem wysoką jakość budownictwa, wyrobów rzemieślniczych

wytworzonych przez budowniczych, drwali, cieśli, snycerzy, kowali, dekarzy

i przedstawicieli innych zawodów.

 

     W dziele swym rzemieślnicy ci wykazali się kunsztem wykonawstwa, oryginalnością,

pomysłowością, własnym wyrazem artystycznym. Pozostawili po sobie dziedzictwo kulturowe

godne zachowania go w naszej pamięci.

 

     Patrząc na ulice miasta i elewacje budynków, widzimy to rzemiosło na zewnątrz jak i wewnątrz

budynków, bram wejściowych, klatek schodowych, sieni, korytarzy, dachów, kominów, ogrodzeń,

sufitów, ścian, dekoracji niektórych mieszkań. Opisywali je już w swoich opracowaniach historycy

sztuki, muzealnicy, historycy miasta, pasjonaci społeczni. 

 

     Rzemiosło artystyczne godne jest zauważenia i utrwalenia w fotografii, ponieważ może ono stanowić

pomnik przeszłości naszego miasta i być świadectwem kunsztu dawnych rzemieślników.  Dlatego my,

współcześni powinniśmy zatroszczyć się o ocalenie wytworów ich pracy.

 

     Oto nadarza się teraz okazja, aby zobaczyć piękno zachowanych jeszcze zabytków, najciekawszych

detali architektonicznych. Dekoracje architektoniczne: rzeźby, malowidła oraz inne elementy ozdabiają 

niewątpliwie obiekt budowlany.

 

     Detal w architekturze jest fragmentem wykończenia budowli. Do tych detali należą np. balustrady, gzymsy,

obramowania drzwi, okien itp.

 

     Bogactwo szczegółów detali zwraca na siebie uwagę elegancją, subtelnością, symboliką znaczeń,

doskonałą proporcją, własnym wyrazem artystycznym.

 

     Żeby ten język odczytać i  zrozumieć, trzeba poznać język architektoniczny, dowiedzieć się więcej

o ludziach żyjących w naszym mieście, o tym, co otaczali czcią, co cenili, czym żyli, jak tworzyli

sztukę w swojej Małej Ojczyźnie.

 

     Fotografowanie detali w obiektach architektonicznych może być procesem twórczym dla

fotografującego: wyrabia zdolności „widzenia” oraz umiejętności jego zarejestrowania,rozwija też

umiejętności kompozycji obrazu.

 

     Dobra fotografia to umiejętność patrzenia wokół siebie i wykorzystywania takich elementów

jak światło czy  kolor do podkreślenia zamierzonego efektu w pokazaniu detalu w budowli.

Największy wpływ na wygląd zdjęć detali architektonicznych mają światło i sposób jego

postrzegania przez fotografującego.

 

 

 

 Cele edukacyjne, założenia, zadania konkursu.

 

    Celem edukacyjnym tego konkursu jest przygotowanie młodzieży szkolnej do aktywnego uczestnictwa

w kulturze oraz bezpośredniego obcowania z różnego rodzaju sztuką. Ma się on przyczynić do rozwijania

wrażliwości estetycznej, umiejętności oceny i patrzenia na obiekt sztuki.

 

     W założeniu tego konkursu jest wychowanie estetyczne i wiążące się z nim pobudzanie młodzieży do

twórczości własnej. Udział w konkursie ma ukazać związek między pięknem, dobrem, estetyką i etyką.

 

     Konkurs ten jest w pewnym sensie wychowaniem społecznym, gdyż sztuka rozwija uczucia społeczne,

podtrzymuje więzy międzypokoleniowe, tradycję, a także ukazuje nieznane aspekty rzeczywistości.

Wydobywa elementy rzeczywistości niewidoczne dla ogółu.

 

Zadaniem konkursu jest:

 

- popularyzacja kultury materialnej miasta,

 

- tworzenia warunków rozwoju zainteresowań młodzieży,

 

- rozpoznanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb i  zainteresowań kulturalnych młodzieży

 

- współpraca ze środowiskiem szkolnym.

 

      Celem konkursu jest pozyskanie młodzieży szkolnej naszego miasta do aktywnego współtworzenia

kultury miasta.Edukacja regionalna to rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury

regionalnej.Mała Ojczyzna to wszystko, co wokół nas znajduje się w tym mieście.

 

     Zainteresowanie tą tematyką oraz udział w tym konkursie będą miały istotny wpływ dla ucznia starającego

się o przyjęcie  do np. jarosławskiej budowlanki lub na studia wyższe  o kierunkach budowlanych  i architektonicznych.

 

     Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia zaprasza młodzież szkolną naszego miasta, która chce

zaprezentować własną twórczość fotograficzną, do udziału w naszym konkursie na

temat „ Detal w architekturze miasta Jarosławia”.

 

Regulamin konkursu „Detal w architekturze miasta Jarosławia”

 

1.  Udział młodzieży w konkursie jest dobrowolny, obejmuje on uczniów szkół podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów wyższych uczelni aktualnie funkcjonujących w mieście.

2.  Przedmiotem oceny będą prace konkursowe przygotowane wyłącznie  przez samego uczestnika konkursu.

3.  Prace konkursowe obejmują fotografie detalu architektonicznego naszego miasta.

4.  Konkurs przebiega w jednym etapie:

-zgłoszenia do udziału w konkursie należy złożyć do końca kwietnia 2017 roku

-rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w siedzibie SMJ 9 czerwca 2017r. o godz. 17:00

5.   Ocena prac będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

 - samodzielność pomysłu,

- walory historyczne i  estetyczne obiektu,

- nowo odkryty detal / jego unikalność/,

6.   Kategorie prac:

             Mała architektura /obeliski, pomniki, studnie, ogrodzenia, mury itp./

             Detal w cegle, kamieniu, metalu, drewnie, witraże

             Detal w wyrobach rzemieślniczych/różne/

             Detal architektoniczny w mojej szkole

             Detal architektoniczny w moim miejscu zamieszkania, dzielnicy, osiedlu


7.   Ilość dostarczonych zdjęć: 1-3 zdjęcia w danej kategorii podpisane imieniem  i nazwiskiem

uczestnika oraz tytułem fotografii.

Prace mają być dostarczone do siedziby SMJ na papierze fotograficznym w  20cmx30cm.

Ponadto kopia prac ma być doręczona w formie elektronicznej  /PŁYTA CD/  o dłuższym boku

minimum 1500 pikseli.

Do konkursu „Detal w architekturze miasta Jarosławia” nie mogą być zgłaszane prace wcześniej

nagrodzone w tym konkursie.

8.  Do zgłoszonych fotografii uczestników należy dołączyć czytelnie wypełnione :

- metryczkę pracy (załącznik nr 1),

- pisemną zgodę autora/opiekuna prawnego autora pracy (jeśli jest niepełnoletni) na przetwarzanie

i publikację danych osobowych (załącznik nr2),

- zgodę autora / opiekuna prawnego autora (jeśli jest niepełnoletni) na udział w konkursie,

rozpowszechnianie nadesłanej pracy oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem (załącznik nr 2),

 

Brak dołączonych dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia prac konkursowych.

 

9.   Do udziału w konkursie można zgłaszać się indywidualnie lub poprzez Dyrekcję szkoły.

10.  Prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi wraz z dyplomem okolicznościowym.

11.  Wystawa prac odbędzie się po ogłoszeniu wyników konkursu.


W roku 2017 odbędzie się wystawa prac konkursowych na Rynku Miasta,  dlatego uczestnik konkursu

musi dostarczyć pisemną zgodę  lub jeśli jest niepełnoletni zgodę rodzica/opiekuna prawnego na publikację zdjęć. (zał. Nr 2 )

12.  Dostarczone prace nie będą zwracane. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu,

którym jest SMJ w Jarosławiu i mogą być wykorzystane nieodpłatnie do organizowania wystaw i w ramach publikacji

promujących konkurs (także elektronicznych).

13.  Nadsyłając pracę na konkurs autor lub opiekun prawny (rodzic) autora zgadza się na jej późniejsze

rozpowszechnianie przez Organizatora, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora

pracy oraz danych szkoły.

14.  Oceny prac dokona kapituła konkursu powołana przez organizatora.

15.  Więcej informacji pod adresem: Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia,

Rynek 11, 37-500 Jarosław ; 16 621 78 05 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Załącznik nr 1

3

Załącznik nr 2


2

 

W naszym historycznym mieście jest wiele ciekawych obiektów architektonicznych

 z ciekawymi detalami dekoracyjnymi. Są one żywym świadectwem kultury materialnej jego mieszkańców, prezentują bowiem wysoką jakość budownictwa, wyrobów rzemieślniczych wytworzonych przez budowniczych, drwali, cieśli, snycerzy, kowali, dekarzy i przedstawicieli innych zawodów.

W dziele swym rzemieślnicy ci wykazali się kunsztem wykonawstwa, oryginalnością, pomysłowością, własnym wyrazem artystycznym. Pozostawili po sobie dziedzictwo kulturowe godne zachowania go w naszej pamięci.

Patrząc na ulice miasta i elewacje budynków, widzimy to rzemiosło na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, bram wejściowych, klatek schodowych, sieni, korytarzy, dachów, kominów, ogrodzeń, sufitów, ścian, dekoracji niektórych mieszkań. Opisywali je już w swoich opracowaniach historycy sztuki, muzealnicy, historycy miasta, pasjonaci społeczni. 

Rzemiosło artystyczne godne jest zauważenia i utrwalenia w fotografii, ponieważ może ono stanowić pomnik przeszłości naszego miasta i być świadectwem kunsztu dawnych rzemieślników.  Dlatego my, współcześni powinniśmy zatroszczyć się o ocalenie wytworów ich pracy.

Oto nadarza się teraz okazja, aby zobaczyć piękno zachowanych jeszcze zabytków, najciekawszych detali architektonicznych. Dekoracje architektoniczne: rzeźby, malowidła oraz inne elementy ozdabiają  niewątpliwie obiekt budowlany.

Detal w architekturze jest fragmentem wykończenia budowli. Do tych detali należą np. balustrady, gzymsy, obramowania drzwi, okien itp.

Bogactwo szczegółów detali zwraca na siebie uwagę elegancją, subtelnością, symboliką znaczeń, doskonałą proporcją, własnym wyrazem artystycznym.

Żeby ten język odczytać i  zrozumieć, trzeba poznać język architektoniczny, dowiedzieć się więcej o ludziach żyjących w naszym mieście, o tym, co otaczali czcią, co cenili, czym żyli, jak tworzyli sztukę w swojej Małej Ojczyźnie.

Fotografowanie detali w obiektach architektonicznych może być procesem twórczym dla fotografującego: wyrabia zdolności „widzenia” oraz umiejętności jego zarejestrowania, rozwija też umiejętności kompozycji obrazu.

Dobra fotografia to umiejętność patrzenia wokół siebie i wykorzystywania takich elementów jak światło czy  kolor do podkreślenia zamierzonego efektu w pokazaniu detalu w budowli. Największy wpływ na wygląd zdjęć detali architektonicznych mają światło i sposób jego postrzegania przez fotografującego.

 

 

 

 

Cele edukacyjne, założenia, zadania konkursu.

Celem edukacyjnym tego konkursu jest przygotowanie młodzieży szkolnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz bezpośredniego obcowania z różnego rodzaju sztuką. Ma się on przyczynić do rozwijania wrażliwości estetycznej, umiejętności oceny i patrzenia na obiekt sztuki.

W założeniu tego konkursu jest wychowanie estetyczne i wiążące się z nim pobudzanie młodzieży do twórczości własnej. Udział w konkursie ma ukazać związek między pięknem, dobrem, estetyką i etyką.

Konkurs ten jest w pewnym sensie wychowaniem społecznym, gdyż sztuka rozwija uczucia społeczne, podtrzymuje więzy międzypokoleniowe, tradycję, a także ukazuje nieznane aspekty rzeczywistości. Wydobywa elementy rzeczywistości niewidoczne dla ogółu.

Zadaniem konkursu jest:

- popularyzacja kultury materialnej miasta,

- tworzenia warunków rozwoju zainteresowań młodzieży,

- rozpoznanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb i  zainteresowań kulturalnych młodzieży

- współpraca ze środowiskiem szkolnym.

 

Celem konkursu jest pozyskanie młodzieży szkolnej naszego miasta do aktywnego współtworzenia kultury miasta.

Edukacja regionalna to rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.

Mała Ojczyzna to wszystko, co wokół nas znajduje się w tym mieście.

Zainteresowanie tą tematyką oraz udział w tym konkursie będą miały istotny wpływ dla ucznia starającego się o przyjęcie  do np. jarosławskiej budowlanki lub na studia wyższe  o kierunkach budowlanych  i architektonicznych.

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia zaprasza młodzież szkolną naszego miasta, która chce zaprezentować własną twórczość fotograficzną, do udziału w naszym konkursie na temat „ Detal w architekturze miasta Jarosławia”.

 

Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Odsłon : 565155