Sprawozdanie Oddziału Warszawskiego SMJ za okres od 12.03.2007 do 31.12.2010
czwartek, 09 czerwca 2011 08:32

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JAROSŁAWIA

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

WARSZAWA, UL.NOWOMIEJSKA 5 /l

www.jaroslawiacywwarszawie.neostrada.pl


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI O/W SMJ

ZA OKRES OD 12.03.2007 DO 31.12.2010

 

 

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia został założony z inicjatywy kol. Mariana Pysznika wraz z kilkoma innymi Jarosławiakami, którzy zainspirowani przykładem działalności Krakowskiego Oddziału SMJ postanowili utworzyć podobną placówkę w Warszawie.

 

W dniu 12.03.2007r. zebrani na spotkaniu w Teatrze Współczesnym w Warszawie zainteresowani, zaakceptowali Statut Stowarzyszenia i utworzyli O/W SMJ. Wybrano Zarząd O/W SMJ w składzie:

Kol. Zygmunt Schabenbeck - przewodniczący

Kol. Marian Pysznik             -  z-ca przewodniczącego

Kol. Roman Giliciński           - sekretarz

Kol. Zdzisław Krystofiak      -  skarbnik

 

Ustalono wysokość składki członkowskiej w wysokości 100,- zł rocznie. Zebrane pieniądze przeznaczone są na działalność O/W SMJ przy czym 20% składki odprowadzane jest na cele Zarządu Głównego SMJ.

Właściwa działalność O/W SMJ , rozpoczęła się z chwilą udostępnienia nam odpłatnie raz w miesiącu pomieszczenia przy ul. Nowomiejskiej 5/1 (Stare Miasto) w Warszawie, będącego w gestii Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Ustalono termin spotkań na każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 17.00 Obecnie O/W SMJ liczy 15-tu członków.

W okresie objętym sprawozdaniem odbyliśmy 25 spotkań przy średniej frekwencji 10 osób. Spotkania miały charakter raczej towarzyski.

W czasie spotkań omawiane były zagadnienia związane z historią Jarosławia, jarosławskich szkół i zabytków jak i aktualne zdarzenia do których tematów często dostarczał Biuletyn Informacyjny miasta Jarosławia.

Jednym z takich tematów szeroko omawianych była Historia Garnizonu Jarosławskiego w okresie międzywojennym jak i jego losy w czasie 2-giej Wojny Światowej, przedstawione nam przez kol. B. Nizieńskiego. Ciekawą inicjatywą było zorganizowanie przez kol. A. Krausa wystawy zdjęć jarosławskich zabytków i obiektów użyteczności publicznej, z którą mogli zapoznać się również członkowie innych stowarzyszeń użytkujących pomieszczenia przy ul. Nowomiejskiej 5/1.

Przyjęliśmy wniosek o rozpoczynaniu dyskusji w czasie spotkań poprzedzanej 15-to minutowym wprowadzeniem przez kolejnego uczestnika zebrania. Niestety inicjatywa ta aczkolwiek bardzo pożądana nie została w pełni zrealizowana. Jest nadzieja że w nowej kadencji uda się to zrealizować.

Głównymi uczestnikami spotkań i pracy O/W SMJ , są członkowie seniorzy. Niestety mamy trudności z przyciągnięciem do SMJ młodszego pokolenia Jarosławiaków zamieszkałych w Warszawie. Jednym z powodów tego stanu jest rozległość terytorialna Warszawy i często trudności komunikacyjne, czego nie można porównać z warunkami zamieszkania w Jarosławiu czy nawet w Krakowie.

O/W SMJ posiada własną stronę internetową : www.jaroslawiacywwarszawie.republika.pl, na której zamieszczane są informacje o zdarzeniach nas interesujących.

Poprzednia strona internetowa O/W SMJ :

www.jaroslawiacy.110mb.com/html, jest nadal dostępna w sieci.

 

Warszawa 01.03.2011r.

 

Sekretarz O/W SMJ

Roman Giliciński

 

Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
Odsłon : 565140