Konkurs im. L. Czechowskiego o "Ryngraf Powstańczy"
piątek, 22 listopada 2013 09:38

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych z terenu Jarosławia do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszy i najwartościowszy merytorycznie program artystyczny o tematyce patriotycznej pod tytułem:  Konkurs im. Leona Czechowskiego o „Ryngraf Powstańczy"

Prosimy zgłaszać programy artystyczne realizowane w czasie bieżącego lub minionego roku szkolnego. Dopuszcza się też programy z archiwum szkolnego z ostatnich kilku lat. (scenariusz + nagranie programu na płytę CD/CD – RW, DVD lub inny nośnik danych + metryczka programu – załącznik nr 1 regulaminu ).

Cele konkursu :

- Zgłębianie wiedzy na temat wydarzeń historycznych dotyczących Ojczyzny poprzez artystyczną formę inscenizacji teatralnej;

- Krzewienie uczyć patriotycznych i szacunku dla Ojczyzny, jej historii i osób które w szczególny sposób zasłużyły się w obronie niepodległości Polski;

- Przywracanie tradycji śpiewu pieśni patriotycznych;

- Stworzenie „przestrzeni" artystycznej dla młodzieży szkolnej do rozwoju swoich talentów aktorskich, muzycznych i plastycznych;

Termin konkursu :

Ostateczny termin dostarczania prac upływa 16 grudnia 2013 r. o godz. 16.00

Sposób dostarczania prac konkursowych :

- za pośrednictwem poczty na adres : Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia,

Rynek 11, 37 – 500 Jarosław, woj. podkarpackie

- osobiście do siedziby Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia,

- praca powinna zawierać dopisek : Konkurs im. Leona Czechowskiego

Zasady uczestnictwa :

1. Do konkursu zapraszamy wszystkie szkoły gimnazjalne oraz średnie.

2. Każda ze szkół może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 program artystyczny do którego należy dołączyć scenariusz. Program należy nagrać na płytę CD/CD – RW, DVD lub inny nośnik danych. Programy artystyczne, które nie będą zaopatrzone w scenariusz lub nagranie zostaną zdyskwalifikowane przy ocenie Jury.

3. Program artystyczny powinien posiadać charakter patriotyczny, może dotyczyć różnych rocznic narodowych, świąt patriotycznych, powstań, wydarzeń historycznych związanych z historią Polski.

4. Czas trwania nagrania : max 45 min.

5. Scenariusz dołączony do programu artystycznego powinien zawierać : imiona i nazwiska uczniów, którzy w nim wystąpili, tytuł programu, imię /imiona opiekuna/opiekunów programu, nazwę oraz adres szkoły wraz z numerem telefonu, bibliografię dotyczącą źródeł tekstowych oraz muzycznych wykorzystanych w programie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace zniszczone, niekompletne lub doręczone po terminie.

7. Prace stają się własnością organizatora. Nadesłanie lub dostarczenie zgłoszenia konkursowego (wraz ze scenariusze, metryczką programu-załącznik nr 1 oraz nagraniem) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody – przez uczestników i opiekunów - na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne - w tym w mediach – wykorzystanie programu artystycznego i nazwisk uczestników i ich opiekunów dla potrzeb konkursu.

Terminarz konkursu:

DO 31 MAJA 2013 R. OGŁOSZENIE KONKURSU W MEDIACH, ROZESŁANIE INFORMACJI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

DO 16 GRUDNIA 2013 R. GODZ. 16.00 PRZESŁANIE LUB DOSTARCZENIE PRAC KONKURSOWYCH (DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO).

22 STYCZNIA 2014 R. FINAŁ KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD W ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Ocena :

1. Prace konkursowe oceniane będą systemem punktowym według następujących kryteriów :

-POPRAWNOŚĆ HISTORYCZNA - MAKSYMALNIE 16 PKT;

-ŹRÓDŁOWY CHARAKTER SCENARIUSZA – MAKSYMALNIE 12 PKT;

-ESTETYKA NAGRANIA PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO – MAKSYMALNIE 6 PKT

-UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNE UCZNIÓW – MAKSYMALNIE 6 PKT.

-EFEKTY DODATKOWE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO

( OPRAWA MUZYCZNA, SCENOGRAFICZNA, KOSTIUMY, ITP.) – MAKSYMALNIE 10 PKT.

2. Komisję konkursową stanowić będą specjaliści różnych dziedzin : poloniści, historycy, artyści.

3. Decyzja Jury konkursu jest ostateczna.

4. Dla szkół biorących udział w konkursie przewidziane są dyplomy oraz nagrody.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 stycznia 2014 r.

6. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia : www.smj.jaroslaw.pl

7. Wręczenie nagród nastąpi 22 stycznia 2013 r. w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Zwycięzcy konkursu zostaną wcześniej poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.

Kontakt z organizatorem :

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny pod numer (16) 621 78 05 lub maila na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy zgłaszać programy artystyczne realizowane w czasie bieżącego lub minionego roku szkolnego. Dopuszcza się też programy z archiwum szkolnego z ostatnich kilku lat. (scenariusz + nagranie programu na płytę CD/CD – RW, DVD lub inny nośnik danych + metryczka programu – załącznik nr 1 regulaminu ).


Cele konkursu :

- Zgłębianie wiedzy na temat wydarzeń historycznych dotyczących Ojczyzny poprzez artystyczną formę inscenizacji teatralnej;

- Krzewienie uczyć patriotycznych i szacunku dla Ojczyzny, jej historii i osób które w szczególny sposób zasłużyły się w obronie niepodległości Polski;

- Przywracanie tradycji śpiewu pieśni patriotycznych;

- Stworzenie „przestrzeni" artystycznej dla młodzieży szkolnej do rozwoju swoich talentów aktorskich, muzycznych i plastycznych;

Termin konkursu :

Ostateczny termin dostarczania prac upływa 16 grudnia 2013 r. o godz. 16.00

Sposób dostarczania prac konkursowych :

- za pośrednictwem poczty na adres : Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia,

Rynek 11, 37 – 500 Jarosław, woj. podkarpackie

- osobiście do siedziby Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia,

- praca powinna zawierać dopisek : Konkurs im. Leona Czechowskiego

Zasady uczestnictwa :

1. Do konkursu zapraszamy wszystkie szkoły gimnazjalne oraz średnie.

2. Każda ze szkół może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 program artystyczny do którego należy dołączyć scenariusz. Program należy nagrać na płytę CD/CD – RW, DVD lub inny nośnik danych. Programy artystyczne, które nie będą zaopatrzone w scenariusz lub nagranie zostaną zdyskwalifikowane przy ocenie Jury.

3. Program artystyczny powinien posiadać charakter patriotyczny, może dotyczyć różnych rocznic narodowych, świąt patriotycznych, powstań, wydarzeń historycznych związanych z historią Polski.

4. Czas trwania nagrania : max 45 min.

5. Scenariusz dołączony do programu artystycznego powinien zawierać : imiona i nazwiska uczniów, którzy w nim wystąpili, tytuł programu, imię /imiona opiekuna/opiekunów programu, nazwę oraz adres szkoły wraz z numerem telefonu, bibliografię dotyczącą źródeł tekstowych oraz muzycznych wykorzystanych w programie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace zniszczone, niekompletne lub doręczone po terminie.

7. Prace stają się własnością organizatora. Nadesłanie lub dostarczenie zgłoszenia konkursowego (wraz ze scenariusze, metryczką programu-załącznik nr 1 oraz nagraniem) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody – przez uczestników i opiekunów - na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne - w tym w mediach – wykorzystanie programu artystycznego i nazwisk uczestników i ich opiekunów dla potrzeb konkursu.

Terminarz konkursu:

DO 31 MAJA 2013 R. OGŁOSZENIE KONKURSU W MEDIACH, ROZESŁANIE INFORMACJI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

DO 16 GRUDNIA 2013 R. GODZ. 16.00 PRZESŁANIE LUB DOSTARCZENIE PRAC KONKURSOWYCH (DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO).

22 STYCZNIA 2014 R. FINAŁ KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD W ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Ocena :

1. Prace konkursowe oceniane będą systemem punktowym według następujących kryteriów :

-POPRAWNOŚĆ HISTORYCZNA - MAKSYMALNIE 16 PKT;

-ŹRÓDŁOWY CHARAKTER SCENARIUSZA – MAKSYMALNIE 12 PKT;

-ESTETYKA NAGRANIA PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO – MAKSYMALNIE 6 PKT

-UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNE UCZNIÓW – MAKSYMALNIE 6 PKT.

-EFEKTY DODATKOWE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO

( OPRAWA MUZYCZNA, SCENOGRAFICZNA, KOSTIUMY, ITP.) – MAKSYMALNIE 10 PKT.

2. Komisję konkursową stanowić będą specjaliści różnych dziedzin : poloniści, historycy, artyści.

3. Decyzja Jury konkursu jest ostateczna.

4. Dla szkół biorących udział w konkursie przewidziane są dyplomy oraz nagrody.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 stycznia 2014 r.

6. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia : www.smj.jaroslaw.pl

7. Wręczenie nagród nastąpi 22 stycznia 2013 r. w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Zwycięzcy konkursu zostaną wcześniej poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.

Kontakt z organizatorem :

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny pod numer (16) 621 78 05 lub maila na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Odsłon : 565135