Historia SMJ
wtorek, 15 marca 2011 18:39

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, najstarsze towarzystwo społeczno-kulturalne w Jarosławiu, rozpoczyna cykl artykułów na temat swojej działalności, historii i zabytków miasta. Powstanie Stowarzyszenia łączy się ściśle z bogatą historią Jarosławia oraz inicjatywą grupy ludzi, którzy uważali, że dobro miasta, jego sława i dalszy rozwój zależy od nas samych. Oni to właśnie podjęli w roku 1934 decyzję o utworzeniu organizacji społecznej, wzorowanej na towarzystwach działających w Warszawie, Lwowie i Krakowie, które opiekowały się zabytkami i propagowały znajomość historii miasta i regionu.

Grupę inicjatywną tworzyli: Jan Harlender – Sekretarz  Magistratu i założyciel Muzeum Miejskiego, Eugeniusz Kowaliszyn –inspektor szkolny, generał Wacław Wieczorkiewicz – dowódca 24 Dywizji Piechoty, Andrzej Wondaś – historyk i dyrektor szkoły realnej oraz inżynier architekt – Mieczysław Dobrzański.

W 1935 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Miłośników Dawnego Jarosławia

i powołano Zarząd, na czele którego stanął generał Wieczorkiewicz. Utworzono równocześnie specjalne sekcje: konserwacji zabytków, artystyczną i historyczno-krajoznawczą. Spotkania członków Stowarzyszenia odbywały się w Sali narad  Ratusza, a następnie w kamienicy Attavantich przy Rynku 5.

Od początku swego istnienia Stowarzyszenie organizowało spotkania naukowe, wycieczki krajoznawcze, gromadziło archiwalia i specjalistyczny księgozbiór. Systematycznie inicjowało dyskusje na temat zabytków Jarosławia. Współpracowało z władzami miasta i wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie ochrony najcenniejszych budowli miejskich oraz patronowało badaniom archeologicznym na terenie dawnej kolegiaty w Rynku. Rozpoczęto też wydawanie drukiem opracowań o Jarosławiu.

Wybuch II wojny światowej spowodował przerwanie działalności Stowarzyszenia. Podzieliło więc los wielu organizacji społecznych w tym okresie. Dopiero po wyzwoleniu, w roku 1945 Stowarzyszenie wznowiło działalność, uchwalono statut i przyjęto nową nazwę Stowarzyszeni Miłośników Jarosławia. Kontynuowane są też do roku 1948 tradycyjne formy pracy. Jednak z powodów politycznych Stowarzyszenie zawiesza działalność w latach 1948-1958. Kiedy zaistniały warunki do wznowienia działalności, był to rok 1958, Stowarzyszenie powraca do dawniej wyznaczonych celów.

Podstawową formą aktywności Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia były i są spotkania o charakterze naukowym poświęcone historii miasta, zabytkom i ludziom zasłużonym dla rozwoju Jarosławia. Stowarzyszenie organizuje także wystawy malarstwa, grafiki, fotografii, plakatów i pocztówek. Cyklicznie odbywają się spotkania towarzyskie, wieczory muzyczne i poetyckie oraz wycieczki krajoznawcze.

W ostatnich latach SMJ zainicjowało akcję edukacyjną wśród dzieci i młodzieży na temat najnowszej historii i literatury polskiej. Akcji tej służy np. Zlot Gwiaździsty śladami miejsc pamięci narodowej. Młodzież poznaje bohaterów i dokumentuje ważne wydarzenia  tego okresu. Inną formą popularyzacji wybitnych przedstawicieli społeczności Jarosławia jest Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki im. Jerzego Hordyńskiego, który zapoznaje z twórczością tego jarosławskiego poety i publicysty oraz promuje uzdolnioną poetycko młodzież. Stowarzyszenie jest też współorganizatorem Turnieju Wiedzy o Jarosławiu i uczestniczy w kwestach na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza.

Od dwóch lat działa Szkolne Koło Miłośników Jarosławia, które powstało z inicjatywy Barbary Sudzińskiej, nauczycielki historii w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu. Uczniowie aktywnie uczestniczą w spotkaniach, przygotowują oprawę artystyczną niektórych uroczystości, wystawy , konkursy wiedzy o Jarosławiu i wycieczki. W Stowarzyszeniu działa Koło Seniorów ZHP. Przez lata swej działalności SMJ zgromadziło dość znaczne zbiory biblioteczne, które służą młodzieży szkolnej i studentom w przygotowaniu prac licencjackich i magisterskich. W wielkiej izbie w kamienicy Marysieńki, która jest obecnie siedzibą Stowarzyszenia, odbywają się lekcje historii i spotkania z interesującymi ludźmi.

Promujemy stale historię , kulturę i wybitnych Jarosławian fundując pamiątkowe tablice: w dawnych koszarach 39 pułku piechoty Strzelców Lwowskich zrekonstruowano tablicę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu, na ścianie kamienicy Orsettich odsłonięto tablicę poświęconą Kazimierzowi Gottfriedowi, znakomitemu historykowi Jarosławia.

Od roku 1947 SMJ rozwija swoją znacząca działalność wydawniczą. Do dzisiaj ukazały się następujące publikacje: Roczniki SMJ od 1945 r., łącznie XIX tomów, Gottfried Kazimierz "Ilustrowany Przewodnik po Jarosławiu z planem miasta", Jarosław 1937, reprint w 2004 r., Hołub Jacek "Dawne Opactwo PP. Benedyktynek, Jarosław 1999 r. Sobocki Stanisław "Sylwetki ludzi zasłużonych dla miasta i Ziemi Jarosławskiej", Możdżan Krzysztof "Tywonia" Jarosław 2006 r. Wydawanie widokówek oraz wznowienie wydania małych form poezji pani Janiny Nowak, Zofia Bieńkowska „Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia 1857-2003" Jarosław 2009 r. Okolicznościowy folder Jarosławia dla uczczenia 620. rocznicy lokacji Jarosławia na prawie magdeburskim oraz reprinty starych widokówek miasta Jarosławia. Roczniki SMJ są jedynym cyklicznym wydawnictwem popularno-naukowym wychodzącym w Jarosławiu. Miarą osiągnięć i prężności Stowarzyszenia są jego oddziały w Krakowie i Warszawie. Stowarzyszenie skupia Jarosławian mieszkających w Rzeszowie, Lublinie, Będzinie, Szczecinie i Stanach Zjednoczonych..

Dzięki współpracy z Muzeum w Jarosławiu, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Szkołą Muzyczną, Komendą Hufca ZHP, Miejską Biblioteką oraz Wydziałem Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia, Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe. Jego działalność wspierają także sponsorzy, którzy doceniają wysiłki Stowarzyszenia starającego się zachować dla społeczeństwa miasta i regionu tradycję i kulturę utrwaloną przez wieki. Naszą historię piszemy obecnie już na naszej stronie internetowej.

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia zaprasza wszystkich chętnych do odwiedzenia swej siedziby w każdą środę w godzinach od 10.00 do 13.00, a w każdy czwartek na spotkania o godzinie 17.00.

 

Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Odsłon : 565162