Sprawozdania
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017
środa, 21 marca 2018 12:18

Nowy OpenDocument Dokument tekstowy-1 Copy

 
Sprawozdanie komisji Rewizyjnej za 2014
piątek, 15 maja 2015 21:26

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW JAROSŁAWIA ZA ROK 2014.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2014 r do 31.12.2014r.

Komisja Rewizyjna SMJ wybrana została na ogólnym zebraniu członków w dniu 03.03.2013 r. w następującym składzie :

Przewodniczący - Franciszek Markowski

Członkowie - Józef Gryczman

- Marian Kubach

Komisja w powyższym składzie działając zgodnie z § 23 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia przeprowadziła kontrolę działalności Zarządu pod względem merytorycznym i finansowo-gospodarczym uwzględniając realizację bieżących problemów.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z sprawozdaniem Zarządu i ze stanem realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Ponadto Komisja przeanalizowała uchwały podjęte przez Zarząd w oparciu o protokoły z jego posiedzeń oraz stopień ich realizacji.

 
Sprawozdanie za 2012
wtorek, 09 kwietnia 2013 18:41

Sprawozdanie merytoryczne

Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia

za okres 0d 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Nazwa – Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia.

Siedziba – Rynek 11, 37-500 Jarosław.

Gmina – Miejska Jarosław.

Powiat – Jarosławski.

Województwo – Podkarpackie.

Data wpisu do KRS – 13.08.2002 r.

Nr KRS – 0000126758.

Regon – 000806329.

Data nadania statutu opp. – 28.12.2005 r.

Członkowie Zarządu:

Dariusz Jasiewicz – Prezes Jarosław,

Bogusław Ryzner – V-ce Prezes Jarosław,

Tadeusz Słowik – V-ce Prezes Jarosław,

Ewa Gutowska-Mołoń - Sekretarz Jarosław

Grażyna Kuryłowicz Rychtyk – Skarbnik Jarosław,

Zuzanna Błotnicka - członek Zarządu Jarosław

Małgorzata Ciszkiewicz – członek Zarządu Jarosław .

Krzysztof Chruszczyk - członek Zarządu Jarosław,

Józef Gąsior -członek Zarządu Jarosław ,

1. Cele statutowe:

  • Szerzenie wiedzy o historii miasta Jarosławia i regionu oraz o współczesnym wizerunku tego terenu.
  • Promocja i ochrona zabytków oraz pamiątek przeszłości zgodnie z prawem.
  • Działania na rzecz estetycznego wyglądu miasta i jego wszechstronnego rozwoju oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zagadnień będących celami Stowarzyszenia.
 
Sprawozdanie za 2011 Komisja Rewizyjna
czwartek, 26 kwietnia 2012 11:15

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW JAROSŁAWIA

ZA 2011 ROK

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Franciszek Markowski

Członkowie: Józef Gryczman,

Marian Kubach

 
Sprawozdanie za 2011
czwartek, 26 kwietnia 2012 11:14

Sprawozdanie merytoryczne

Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia

za okres 0d 07.03.2011 r. do 31.02.2012 r.

Nazwa – Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia.

 
Sprawozdanie za 2012
wtorek, 03 kwietnia 2012 13:34

aaa

 
Sprawozdanie Oddziału Warszawskiego SMJ za okres od 12.03.2007 do 31.12.2010
czwartek, 09 czerwca 2011 08:32

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JAROSŁAWIA

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

WARSZAWA, UL.NOWOMIEJSKA 5 /l

www.jaroslawiacywwarszawie.neostrada.pl


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI O/W SMJ

ZA OKRES OD 12.03.2007 DO 31.12.2010

 

 

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia został założony z inicjatywy kol. Mariana Pysznika wraz z kilkoma innymi Jarosławiakami, którzy zainspirowani przykładem działalności Krakowskiego Oddziału SMJ postanowili utworzyć podobną placówkę w Warszawie.

 
Sprawozdania za 2010
poniedziałek, 23 maja 2011 12:55

SPRAWOZDANIE

z działalności Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia

za okres od 1 stycznia 2010 roku 31 grudnia 2010 roku

(organizacja pożytku publicznego)

 

Działalność Zarządu SMJ w okresie sprawozdawczym opierała się na zapisach statutowych oraz programach przyjętych przez Walne Zebrania Członków w dniach: 22.03.2007 r., 21.02.2008 r. 19.03.2009 r., 18.03.2010 r.

 


Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
Odsłon : 565146