Oddział Krakowski
Spotkanie "Krakowskich Jarosławiaków"
niedziela, 05 sierpnia 2018 00:00
Serdecznie zapraszam na wrześniowe spotkanie Krakowskich Jarosławiaków, 18.09. br na godz. 16.30, na Mikołajską 2, do Krakowskiego Forum Kultury, na I p.
Zapraszam szczególnie gorąco w imieniu P. Stanisława Przewrockiego, który opowie nam o swoich ciekawych podróżach do Izraela. 
Jadwiga Cieszanowska - Górska
 
Spotkanie wielkanocne
wtorek, 27 lutego 2018 10:54

 

wielkanoc

Spotkanie  wielkanocne Jarosławiaków "Jajeczko" odbędzie się 3 kwietnia (wtorek) br. o godzinie 17.00 w Krakowskim Forum Kultury, sala nr 8, ul. Mikołajska 2.

Serdecznie zaprasza prezes Jadwiga Cieszanowska - Górska i Zarząd Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. 
20 lecie działalnosci Zarządu krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłosnikow Jarosławia
poniedziałek, 12 października 2015 09:48

Krakowski Oddział Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia zawiązał się 20 lat temu, 12 czerwca 1995 roku. Pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyło 17 osób odbyło się w budynku Centrali Banku Współpracy Regionalnej S.A. obecnie Deutsche Bank S.A. w Krakowie przy ul. Sarego 2-4. Od tego czasu krakowscy jarosławiacy spotykali się już 180 razy. K/O SMJ nie posiada własnej siedziby, korzysta z pomieszczeń wynajmowanych. Klub „Zaułek” przy ul. Poselskiej 9 w Krakowie był miejscem większości spotkań, a przez ponad 3 lata również galeria faktu „Post Meridiem” przy ul. Tatarskiej 5. Od września 2010r. spotkania przeniesiono do Śródmiejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Mikołajskiej 2, przy Małym Rynku w Krakowie. Od stycznia 2012r. spotkania opłatkowe odbywają się w Galerii „GIL” na Politechnice Krakowskiej. Wśród członków Krakowskiego Oddziału SMJ jest liczna grupa artystów plastyków i przedstawicieli środowisk związanych z szeroko pojętą sztuką, prawników, lekarzy, pracowników naukowych wyższych uczelni i nauczycieli szkół średnich. Są ludzie młodzi, rozpoczynający pracę zaraz po studiach w Krakowie i jest grupa seniorów, a wśród nich oficerowie, patrioci walczący na różnych frontach.

Do naszej grupy należeli nieżyjący już: - profesor Stanisław Puchalik, wybitny artysta malarz, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych, --profesor Jerzy Madeyski, historyk sztuki , znany dziennikarz, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych, - dr inż. Jan Porębski, wykładowca AGH, autor wielu podręczników akademickich oraz artykułów (m. in. Wspomnień ze Szkoły Podchorążych AK, Wspomnień o LO w Jarosławiu, Moje harcerskie lata) i autor książki „Pamiątka tamtych dni, zapiski z lat 1923–2001”. - kapitan wojska polskiego Zbigniew Gołębiowski , więzień obozów hitlerowskich, - Danuta Capińska, przyjaciółka szkolna i z harcerstwa Baśki Puzon, - mgr inż. Zbigniew Nartowski, syn Lidii Nartowskiej, znanej choreografki, założycielki Ogniska Baletowego w Jarosławiu, - prof. Stanisław Andruszewicz – wykładowca Politechniki Krakowskiej, Katedry Budowy Mostów, -Eleonora i Wacław Bielawscy. Pan Wacław był cenionym i szanowanym prawnikiem w Jarosławiu. Ostatnie lata życia Państwo Bielawscy spędzili w Niepołomicach z rodziną syna dr Janusza Wojciecha Bielawskiego. - Nie można zapomnieć o Romualdzie Ostrowskim, byłym prezesie SMJ, opiekunie, jakby ojcu naszej grupy, który cieszył się każdym naszym spotkaniem, bywał w Krakowie tak często, jak tylko mógł, wspomagał radami, był z nas dumny i zachęcał do działania. - Podobnie ciepło i serdecznie wspominamy wszystkie spotkania z panią prezes Józefą Frendo, która miała z krakowską Grupą Jarosławian bardzo bliski kontakt, dzwoniła często, praktycznie co tydzień, co 2 tygodnie, z relacjami o Jarosławiu i SMJ.

Obecnie szczycimy się udziałem w naszych spotkaniach wielu wybitnych osób, między innymi : - Jana Blajera, inspiratora powstania naszego oddziału w Krakowie, - prof. dr Kazimierza Furtaka, rektora Politechniki Krakowskiej, honorowego obywatela Jarosławia, - prof. dr Piotra Podolca, kardiologa, honorowego obywatela Jarosławia, -Zbigniewa Bąka- wieloletniego dyrektora Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, chodzącej historii UJ-u z ostatnich 40 lat, - Mieczysława Święcickiego, krakowskiego barda, artysty Piwnicy Pod Baranami, wykonawcy pięknych ballad rosyjskich, - Krystyny i Jerzego Nowakowskich, artystów rzeźbiarzy, - Adama Brinckena, rzeźbiarza, autora ołtarza i drogi krzyżowej w kościele Chrystusa Króla w Jarosławiu, - dr Janusza Wojciecha Bielawskiego, chirurga, wiceprezesa O/K SMJ, - Barbary Ganew , artystki malarki, rzeźbiarki, - Danuty Robaszewskiej Pawlik, artystki malarki, - Bożeny Lesiak, artystki malarki, -prof. dr. Konrada Przemko Eckesa z AGH, syna profesorki historii Jadwigi Ackes z LO w Jarosławiu, - Krystyny Billy Hładij i Huberta Hładij – podróżników, fotografików, autorów licznych wystaw, organizowanych również w Jarosławiu, - mgr inż. Marii i Adama Taborów, podróżników, (pan Adam jest synem profesora geografii w LO w Jarosławiu Adama Tabora, również podróżnika), - dr inż. Emila Ćwikły z żoną Ireną- byłego dyrektora technicznego PKP Dyrekcji Południowej, wykładowcy Politechniki Krakowskiej.

K/O SMJ był współorganizatorem międzyszkolnego konkursu plastyczno-poetyckiego dla młodzieży jarosławskiej pt. „Jarosław Miasto serdeczne”, organizował weekend w Krakowie dla laureatów tego konkursu w latach 2004-2010. Zorganizował kilka krakowskich koncertów młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu, wystawy malarskie i fotograficzne, spotkania z autorami książek związanych z Jarosławiem.

Z ważniejszych wydarzeń z życia Oddziału Krakowskiego SMJ wymienić należy: - autokarowy wyjazd dużej grupy naszych członków do SMJ w Jarosławiu. Wspomnienia profesora Stanisława Andruszewicza, recytującego długie fragmenty pięknych polskich wierszy zapamiętanych z młodości. (czerwiec 1996) - udział w uroczystościach 400- lecia Unii Brzeskiej w Jarosławiu. ( sierpień 1996) - Promocje albumu o Jarosławiu w Domu Polonii w Krakowie z udziałem ówczesnego burmistrza miasta Jerzego Matusza. ( maj 1997 ) - Koncert grupy Mieczysława Święcickiego – „Zaułek”. ( maj 1997 ) - Wernisaż malarstwa mgr Wiesławy Straszkiewicz w klubie „Zaułek”. ( maj 1998 ) - Jarosławska wystawa artystów krakowskich, członków O/K SMJ. ( październik 1998 ) - „Opłatek tysiąclecia” w klubie „Zaułek” w 2000 r. – artykuł w Gazecie Krakowskiej pt. „Sami swoi pod Wawelem”. (styczeń 2000 ) - Wspomnienia o Lidii Nartowskiej i udział w uroczystościach 50-lecia Ogniska Baletowego w Jarosławiu – galeria „Post Meridiem”. (kwiecień, maj, czerwiec 2000) - Koncert kolęd z akompaniamentem zespołu instrumentalnego w wykonaniu dzieci i pedagogów z Państwowej Szkoły Muzycznej z Jarosławia w galerii „Post Meridiem”. (styczeń 2001) - Krakowska prelekcja jarosławskiej poetki Janiny Nowak, autorki dwóch tomików wierszy jarosławskich „ W zadumie i z uśmiechem” i „Horyzonty serca”. Janina Nowak była wielką przyjaciółką krakowiaków z Jarosławia, składała każdemu z nas prezenty gwiazdkowe w postaci dwuwierszy, każdy był inny, nie było dwóch takich samych. Dodatkowo wzruszała nas wklejając do każdego kartonika z wierszem złoty grosik, 1 grosz polski. Pani Janina Nowak napisała słowa „Pieśni miłośników Jarosławia”. ( styczeń1999, czerwiec 2001 r.) - Wspomnienia mgr inż. Jana Porębskiego, zebrane w jego książce „Pamiątka tamtych dni”. (wrzesień 2002) - Wystawa fotograficzna Czesława Dziadusia sławiąca piękno jarosławskiej architektury w galerii „Post Meridiem” w Krakowie. W wernisażu uczestniczył pochodzący z Tywoni dominikanin ojciec Isnard Maria Szyper, liczący 93 lata dominikanin, wówczas najstarszy z seniorów krakowskich kapłanów. (kwiecień, maj 2003) - Udział w obchodach historii SMJ z odsłonięciem w Wielkiej Izbie, siedzibie SMJ w Jarosławiu, portretów poprzednich prezesów SMJ : generała Wacława Wieczorkiewicza, Władysława Budzisza, Wacława Nartowskiego i Janiny Starzewskiej. W kolejnych latach dołączono portrety Romualda Ostrowskiego i Józefy Frendo. (marzec 2003), (sierpień 2010) ),( wrzesień 2011) - Współorganizacja międzyszkolnego konkursu dla młodzieży jarosławskiej na pracę plastyczną i wiersz o tematyce Jarosławia pod nazwą Jarosław Miasto Serdeczne. Zorganizowanie „weekendu w Krakowie” dla laureatów tego konkursu. ( czerwiec 2004, 2005, 2008) - Udział w obchodach 70-lecia macierzystego SMJ w Jarosławiu. ( wrzesień 2004) - Koncert w Krakowie młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej z Jarosławia z okazji 10-lecia Oddziału SMJ. (czerwiec 2005) - Prelekcja ojca Albina Sroki o świątyniach Jarosławia w klubie Zaułek w Krakowie. O. A. Sroka, franciszkanin, autor wielu publikacji o tematyce religijnej i historycznej, dotyczącej klasztorów i miejscowości z okolic Jarosławia i archidiecezji przemyskiej. W prelekcji wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Przemyśla w Krakowie. (wrzesień 2005) - Prelekcje mgr Krystyny i Jerzego Nowakowskich o rzeźbie, wręczenie albumu o tej tematyce, ich autorstwa, wiceburmistrzowi Jarosławia Bogusławowi Wołoszynowi ( październik 2005, styczeń 2006) - Odznaczenie Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, „Jarosławem”, odznaczeniem honorowym burmistrza miasta, w dziedzinie promocji miasta. Honorowa Nagroda Burmistrza miasta Jarosławia – „Jarosław” - jest przyznawana od 1994 roku z inicjatywy burmistrza Jerzego Matusza w różnych dziedzinach. „Jarosławy” przyznawane są zawsze 7 grudnia w rocznicę nadania Jarosławowi praw miejskich przez Władysława Opolczyka 7 grudnia 1375 roku. Statuetka ma kształt miecza wbitego w skałę, na której widnieje panorama średniowiecznego Jarosławia. Od 2005 nagrody są przyznawane w 9 dziedzinach. (grudzień 2005) - Prelekcje mgr inż.. Kazimierza Trybalskiego o przedwojennym Jarosławiu , wybuchu wojny we Lwowie i przedostaniu się do Jarosławia.

Również kolejne liczne prelekcje o tematyce naukowej, zjawiskach fizycznych, itp. Fenomen pana Kazimierza Trybalskiego jest szczególnie godny podkreślenia, szczególnie jego piękny polski język, elokwencja, erudycja, głęboka, imponująca wszystkim wiedza i godna pozazdroszczenia pamięć. (2006, 2007, 2008, 2014) - Prelekcja wspomnieniowa prof. Teresy Kraus, członkini zarządu SMJ, kombatantki, wywiezionej, jako dziecko, z rodziną do Kazachstanu. (czerwiec 2009) - Udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci prof. Zygmunta Szingery z LO w Jarosławiu. ( wrzesień 2010) - Koncert Chóru Krakowskiej Młodej Filharmonii pod dyrekcją p. mgr Rafała Marchewczyka w Śródmiejskim Ośrodku Kultury. (styczeń 2011) -Prelekcja mgr Krystyny Billy Hładij o podróży do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostella w Hiszpanii. (maj 2011) - Udział w obchodach 400-lecia Opactwa Benedyktynek w Jarosławiu. (sierpień 2011) - Prelekcja podróżnicza o lasach deszczowych Australii mgr inż. Jerzego Wiciaka (syna naszego członka Waleriana Wiciaka). (wrzesień 2011) - Prelekcja o projekcie rewitalizacji Rynku w Jarosławiu, mgr inż. Agnieszki Fitty. (czerwiec 2012) - Prelekcje podróżnicze mgr inż. Adama Tabora. (wrzesień, październik 2012) - Prelekcja mgr Krystyny Billy Hładij o podróży do Mongolii „W mongolskim stepie” z pokazem fotografii Krystyny Billy Hładij i Huberta Hładija, ( listopad 2012) - Prelekcja podróżnicza mgr inż. Stanisława Przewrockiego o Litwie i Ukrainie ( maj 2013) -Udział w obchodach 80-cio lecia SMJ w Jarosławiu. ( czerwiec 2014) - Wspaniały koncert w Krakowie młodzieży i pedagogów z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia z Jarosławia, z okazji 20-lecia Krakowskiego Oddziału SMJ. Występ chóru wykonującego piękne pieśni o Jarosławiu, występy zespołu akordeonistów, klawesynistów i tercetu skrzypcowego z akompaniamentem fortepianu uczennic Szkoły Muzycznej II st. (maj 2015) K/O SMJ utrzymuje bliskie, przyjazne kontakty zarówno z władzami Miasta Jarosławia, jak i zarządem SMJ w Jarosławiu. Przedstawiciele SMJ i władz Miasta zaszczycają swoją obecnością prawie wszystkie spotkania krakowskiej grupy SMJ. Na spotkaniach przekazywanie i omawiane są najświeższe informacje z życia miasta i jego mieszkańców, także dzięki regularnie nadsyłanym do końca 2014r. Biuletynom Urzędu Miasta Jarosławia. Podziękowania dla osób szczególnie aktywnych w działaniu O/K SMJ Godna szczególnego uznania i podziękowania jest działalność wielkiego przyjaciela Jarosławia, Pana Prof. Kazimierza Furtaka, Rektora Politechniki Krakowskiej który umożliwia organizację spotkań opłatkowych w Galerii Gil na PK, nadając im charakter uroczysty.

Słowa serdecznych podziękowań kierujemy do Pana Tadeusza Słowika, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jarosławia i wiceprezesa SMJ, oddanego sympatyka naszej Grupy, który od wielu lat przywozi z Jarosławia na nasz wspólny stół wspaniałe kulinarne dary. Dziękujemy naszemu wiernemu, niezawodnemu przyjacielowi, wspomagającemu nas w trudnych sytuacjach Panu mgr inż. Jerzemu Borucie. Zarząd dziękuje również tym, którzy swoją mrówczą pracą pomagali przez 20 lat w przebiegu i obsłudze organizacji spotkań. Zwłaszcza szczególne podziękowania należą się Pani Krystynie Siemiginowskiej, bez pomocy której nie odbyłoby się wiele spotkań. Podobnie dziękujemy za pomoc Pani Barbarze Mach- Mazur i Pani Krystynie Gwóźdź, jak również tym wszystkim członkom, którzy przynoszą kulinarne dary na spotkania. Szczególnie dziękujemy Paniom: Wandzie Tylko, seniorce Krystynie Porębskiej i Pani Marii Tabor.

Zarząd: Jadwiga Cieszanowska Górska - prezes, Wiktor Bojarski , Stanisław Przewrocki, Janusz Bielawski, - wiceprezesi, Krystyna Siemiginowska - skarbnik, Barbara Pluta - komisja rewizyjna.

 
Opłatki w Krakowie
środa, 01 lutego 2012 00:00

foto: archiwum oddziału:

 
W krakowskim Zaułku
czwartek, 26 stycznia 2012 14:18

foto: O/Kraków

Zaulek 2008 1.JPGZaulek 2008 2.JPGZaulek 2009 2.JPGZaulek 2009 3.JPGZaulek  MAJ 2007 3.jpgZaulek  MAJ 2007 4.jpgZaulek  MAJ 2007 5.jpg

 
10 lat oddziału w Krakowie
czwartek, 26 stycznia 2012 14:12

foto: archiwum oddziału krakowskiego:

10 lat OK SMJ 2.JPG10 lat OK SMJ 3.jpg10 lat OK SMJ 4.JPG

 
17 lat krakowskiego Oddziału SMJ
środa, 25 stycznia 2012 11:32

Krakowski Oddział Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia zawiązał się 17 lat temu, 12 czerwca 1995 roku. Pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyło 17 osób odbyło się w budynku Centrali Banku Współpracy Regionalnej S.A. obecnie Deutsche Bank S.A. w Krakowie przy ul. Sarego 2-4.

Od tego czasu krakowscy jarosławiacy spotykali się już 148 razy. K/O SMJ nie posiada własnej siedziby, korzysta z pomieszczeń wynajmowanych. Klub „Zaułek" przy ul. Poselskiej 9 w Krakowie był miejscem większości spotkań, a przez ponad 3 lata również galeria faktu „Post Meridiem" przy ul. Tatarskiej 5. Od września 2010 r. spotkania przeniesiono do Śródmiejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Mikołajskiej 2, przy Małym Rynku w Krakowie. Ostatnie spotkanie opłatkowe w styczniu 2012 r. odbyło się w Galerii „GIL" na Politechnice Krakowskiej.

Wśród członków Krakowskiego Oddziału SMJ jest liczna grupa artystów plastyków i przedstawicieli środowisk związanych z szeroko pojętą sztuką, prawników, lekarzy, pracowników naukowych wyższych uczelni i nauczycieli szkół średnich. Są ludzie młodzi, rozpoczynający pracę zaraz po studiach w Krakowie i jest grupa seniorów, a wśród nich oficerowie, patrioci walczący na różnych frontach.

K/O SMJ był współorganizatorem międzyszkolnego konkursu plastyczno-poetyckiego dla młodzieży jarosławskiej pt. „Jarosław Miasto serdeczne", organizował weekend w Krakowie dla laureatów tego konkursu w latach 2004-2010. Zorganizował kilka krakowskich koncertów młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu, wystawy malarskie i fotograficzne, spotkania z autorami książek związanych z Jarosławiem.

K/O SMJ utrzymuje bliskie, przyjazne kontakty zarówno z władzami Miasta Jarosławia, jak i zarządem SMJ w Jarosławiu. Przedstawiciele SMJ i władz Miasta zaszczycają swoją obecnością prawie wszystkie spotkania krakowskiej grupy SMJ.

Na spotkaniach przekazywanie są i omawiane najświeższe informacje z życia miasta i jego mieszkańców, także dzięki regularnie nadsyłanym Biuletynom Urzędu Miasta Jarosławia.

Zarząd:

Jadwiga Górska Cieszanowska - prezes,

Stanisław Przewrocki, Janusz Bielawski, Wiktor Bojarski - wiceprezesi,

Krystyna Siemiginowska - skarbnik,

Barbara Pluta - komisja rewizyjna.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA W ŚRÓDMIEJSKIM OŚRODKU KULTURY PRZY UL. MIKOŁAJSKIEJ 2 W KRAKOWIE W KAŻDY TRZECI WTOREK MIESIĄCA O GODZ. 17.00.

Telefon : 663 384 858

Kontakt mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
Odsłon : 565148