Konkurs Fotograficzny
czwartek, 28 lipca 2016 08:50

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY DETAL W ARCHITEKTURZE MIASTA JAROSŁAWIAW naszym historycznym mieście jest wiele ciekawych obiektów architektonicznych z ciekawymi detalami dekoracyjnymi. Są one żywym świadectwem kultury materialnej jego mieszkańców, prezentują bowiem wysoką jakość budownictwa, wyrobów rzemieślniczych wytworzonych przez budowniczych, drwali, cieśli, snycerzy, kowali, dekarzy i przedstawicieli innych zawodów.

W dziele swym rzemieślnicy ci wykazali się kunsztem wykonawstwa, oryginalnością, pomysłowością, własnym wyrazem artystycznym. Pozostawili po sobie dziedzictwo kulturowe godne zachowania go w naszej pamięci.

Patrząc na ulice miasta i elewacje budynków, widzimy to rzemiosło na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, bram wejściowych, klatek schodowych, sieni, korytarzy, dachów, kominów, ogrodzeń, sufitów, ścian, dekoracji niektórych mieszkań. Opisywali je już w swoich opracowaniach historycy sztuki, muzealnicy, historycy miasta, pasjonaci społeczni.

Rzemiosło artystyczne godne jest zauważenia i utrwalenia w fotografii, ponieważ może ono stanowić pomnik przeszłości naszego miasta i być świadectwem kunsztu dawnych rzemieślników. Dlatego my, współcześni powinniśmy zatroszczyć się o ocalenie wytworów ich pracy.

Oto nadarza się teraz okazja, aby zobaczyć piękno zachowanych jeszcze zabytków, najciekawszych detali architektonicznych. Dekoracje architektoniczne: rzeźby, malowidła oraz inne elementy ozdabiają niewątpliwie obiekt budowlany.

Detal w architekturze jest fragmentem wykończenia budowli. Do tych detali należą np. balustrady, gzymsy, obramowania drzwi, okien itp.

Bogactwo szczegółów detali zwraca na siebie uwagę elegancją, subtelnością, symboliką znaczeń, doskonałą proporcją, własnym wyrazem artystycznym.

Żeby ten język odczytać i zrozumieć, trzeba poznać język architektoniczny, dowiedzieć się więcej o ludziach żyjących w naszym mieście, o tym, co otaczali czcią, co cenili, czym żyli, jak tworzyli sztukę w swojej Małej Ojczyźnie.

Fotografowanie detali w obiektach architektonicznych może być procesem twórczym dla fotografującego: wyrabia zdolności „widzenia” oraz umiejętności jego zarejestrowania, rozwija też umiejętności kompozycji obrazu.

Dobra fotografia to umiejętność patrzenia wokół siebie i wykorzystywania takich elementów jak światło czy kolor do podkreślenia zamierzonego efektu w pokazaniu detalu w budowli. Największy wpływ na wygląd zdjęć detali architektonicznych mają światło i sposób jego postrzegania przez fotografującego.

 

 

 

Cele edukacyjne, założenia, zadania konkursu.

Celem edukacyjnym tego konkursu jest przygotowanie młodzieży szkolnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz bezpośredniego obcowania z różnego rodzaju sztuką. Ma się on przyczynić do rozwijania wrażliwości estetycznej, umiejętności oceny i patrzenia na obiekt sztuki.

W założeniu tego konkursu jest wychowanie estetyczne i wiążące się z nim pobudzanie młodzieży do twórczości własnej. Udział w konkursie ma ukazać związek między pięknem, dobrem, estetyką i etyką.

Konkurs ten jest w pewnym sensie wychowaniem społecznym, gdyż sztuka rozwija uczucia społeczne, podtrzymuje więzy międzypokoleniowe, tradycję, a także ukazuje nieznane aspekty rzeczywistości. Wydobywa elementy rzeczywistości niewidoczne dla ogółu.

Zadaniem konkursu jest:

- popularyzacja kultury materialnej miasta,

- tworzenia warunków rozwoju zainteresowań młodzieży,

- rozpoznanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych młodzieży

- współpraca ze środowiskiem szkolnym.

 

Celem konkursu jest pozyskanie młodzieży szkolnej naszego miasta do aktywnego współtworzenia kultury miasta.

Edukacja regionalna to rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.

Mała Ojczyzna to wszystko, co wokół nas znajduje się w tym mieście.

Zainteresowanie tą tematyką oraz udział w tym konkursie będą miały istotny wpływ dla ucznia starającego się o przyjęcie do np. jarosławskiej budowlanki lub na studia wyższe o kierunkach budowlanych i architektonicznych.

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia zaprasza młodzież szkolną naszego miasta, która chce zaprezentować własną twórczość fotograficzną, do udziału w naszym konkursie na temat „ Detal architektoniczny w fotografii”.

 

Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
Odsłon : 565151