Życiorys Jerzego Hordyńskiego
czwartek, 12 maja 2011 11:03

Jerzy Hordyński - poeta i publicysta, urodził się 18 października 1919 roku w Jarosławiu. Studiował prawo, orientalistykę i filologię polską na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a podczas okupacji kontynuował naukę na tajnym uniwersytecie i publikował wiersze w podziemnych antologiach oraz prasie podziemnej. W 1944 roku zesłany do sowieckich łagrów, pracował w kopalni w Donbasie. Po trzech latach zwolniony wrócił do Jarosławia. Następnie przeniósł się do Krakowa, gdzie ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

 

Debiutował wierszem w 1935r. w Stanisławowie. W przedwojennym Lwowie ogłaszał swoje prace i brał żywy udział w imprezach literackich. W 1951 wydaje pierwszy tomik wierszy, wiele wierszy poświęca F. Chopinowi, wspomina ojca i matkę, swoje miasto rodzinne, nie może zapomnieć okrucieństw wojny, pragnie pokoju.

W 1961 wyjeżdża na stałe za granicę, studiuje w Paryżu i w Perugii, dłużej przebywa w Wiedniu, zwiedza całą Europę, a w 1964 osiada na stałe w Rzymie, gdzie pracował jako przewodnik po Wiecznym Mieście.

Nigdy nie zapomniał o swoim rodzinnym Jarosławiu, pisał piękne wiersze jarosławskie oraz odwiedzał rodzinne strony. Nie przestawał tworzyć, pisał wiersze i artykuły do polskiej prasy. Publikował między innymi w "Tygodniku Powszechnym", "Życiu Literackim" i "Przekroju". Był laureatem wielu literackich nagród włoskich o charakterze międzynarodowym. Wydał 15 tomików wierszy, ostatni pt. "Festyn" został wydany po śmierci poety. Utwory poety zostały przełożone na 13 języków.

W 2008 r. w 10-tą rocznicę Jego śmierci, staraniem Urzędu Miasta Jarosławia i Centrum Kulturalnego w Przemyślu, wydana została "Antologia wierszy Jerzego Hordyńskiego".

Poeta zmarł 14 czerwca 1998 roku w Rzymie, gdzie został pochowany w kwaterze polskiej Cmentarza Flaminio na Prima Porta w Rzymie.

Od 2001r w Jarosławiu, rodzinnym mieście poety, corocznie organizowane są Regionalne Konkursy Recytacji jego wierszy.

Bibliografia:

1.  Powrót do światła (1951, debiut)

2. Wędrówki (1955)

3. Pod znakiem Wagi (1959)

4. Rozmowy z Chopinem (1961)

5. Głowa na pieńku (1965)

6. Koncert włoski (1968)

7. Błędne koło (1969)

8.  Egzorcyzmy (1972)

9. Wiersze wybrane (1976)

10. Epitafium dla kota (1977)

11. Cena oddechu (1982)

12. Ślad (1985)

13. Oddalenia ((1989)

14. Seans (1995)

15.  Festyn (1998, pośmiertnie)

16. Antologia wierszy Jerzego Hordyńskiego (2008)

 

Na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu pod adresem www.mbp.jaroslaw.pl/napiorkowski są umieszczone linki do stron zawierających bibliografię i wiersze poety.

 

Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Odsłon : 565158